Het belang van een groene stad

In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak schaars. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen en het bouwen van bedrijventerreinen. Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor de inwoners.

Door meer groen te implementeren in stedelijke gebieden worden we weerbaarder tegen klimaatveranderingen. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien.

Groen als multifunctionele oplossing
Steeds meer gemeentes implementeren in hun ruimtelijke ontwerp en planning groen en stimuleren daarnaast inwoners door subsidieregelingen om hetzelfde te doen. Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Wanneer het groen in steden wordt ingezet als een multifunctionele oplossing – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving en stimuleren van de sociale cohesie – dan is groen een investering die zich op vele aspecten terugverdient.

Waarom groen in de stad?
Groen in de stad verbetert het milieu, stimuleert de biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.

Voordelen van groen in stedelijke gebieden
Een gezonde en vooral groene omgeving is essentieel tegen de effecten van klimaatverandering; biodiversiteit, schoon water, schone lucht, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. Groen brengt vele voordelen met zich mee in steden op sociaal, economisch en emotioneel gebied. 

Bovendien geeft groen een verhoging aan ons humeur, de veiligheid en de sfeer in binnensteden. Groen is een verzamelnaam voor alle groenvoorzieningen die gebruikt worden om een stad op te fleuren, zoals (hangende) bloembakken, plantenbakken, bomen en struiken.

Economisch

Door groen verblijven klanten vaak langer in winkels en geven ze meer geld uit
Groen kan gebruikt worden om stadsdelen of winkels beter te laten opvallen
Groen verhoogd de aantrekkelijkheid van het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrijven.

Sociaal

Groen kan als ontmoetingsplaats dienen
Groen beïnvloedt de sfeer en stemming positief
Groen verhoogd de sociale cohesie en levenskwaliteit van inwoners van steden

Veiligheid

Groen zorgt voor een veilig gevoel
Groen zorgt voor een vermindering van criminaliteit

Emotioneel

Groen zorgt voor vrolijkheid
Groen zorgt voor een aangename sfeer in binnensteden
Groen draagt bij aan de beleving van een binnenstad
Mensen die beter in hun vel zitten en minder last hebben van stress, zijn niet alleen gezonder, maar ook productiever.

Veiligheid

Groen zorgt voor een veilig gevoel
Groen zorgt voor een vermindering van criminaliteit

Emotioneel

Groen zorgt voor vrolijkheid
Groen zorgt voor een aangename sfeer in binnensteden
Groen draagt bij aan de beleving van een binnenstad
Mensen die beter in hun vel zitten en minder last hebben van stress, zijn niet alleen gezonder, maar ook productiever.

Zolang groen goed wordt onderhouden brengt het geen negatieve effecten met zich mee. Belangrijk is dat bladval en onkruid regelmatig wordt verwijderd zodat het groen er altijd perfect bijstaat.

Bloom Service kan hierbij helpen en zorgen voor de onderhoud en watergift van groen. Ook gebruik maken van onze service? Bekijk onze diensten.