Blog 

Het belang van groen in de wijk

Het belang van groen in de wijk

Veel mensen vinden wonen in een veilige en gezonde leefomgeving belangrijk. Daarnaast neemt de aandacht voor biodiversiteit en duurzame materialen toe.

Watervoorziening straatbomen, stadsbossen en parken
Groen reguleert hemelwaterafvoer en beperkt hiermee eventuele wateroverlast in de wijk. Buitengroen, vooral bomen, zorgt in de zomer voor verlaging van de temperatuur in en rondom de wijk. Doordoor is er minder hittestress. Hittestress heeft een negatief effect op de gezondheid en kan leiden tot verhoogde sterfte bij ouderen, baby’s, zwangere en chronisch zieken. Een stadsboom vangt jaarlijks 100 gram fijnstof af. Dat komt overeen met de fijnstofproductie van 5500 autokilometers

Economische voordelen
Vastgoed in een groene omgeving is aantrekkelijker en meer waard. Er kunnen hogere huurprijzen gevraagd worden. In tenders worden groene en duurzame locaties vaker gehonoreerd. Ook wordt de planvorming sneller goedgekeurd. Ziektekosten dalen als gevolg van meer wijk- en buurtgroen; mensen voelen zich gezonder omdat ze meer bewegen en meer sociale contacten hebben. Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom woningen: minder hittestress en minder koeling in de vorm van airco is nodig. Ook dak- en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde van de woning. Bomen die voor schaduw zorgen op de parkeerplaatsen verminderen de verdamping van brandstof uit de brandstoftank en het energieverbruik van de airco als gevolg van de schaduw

Voordelen voor buurtbewoners
Een groene omgeving is rustgevend. Mensen herstellen er ook sneller van stress. In wijken met meer groen hebben bewoners minder last van angststoornissen en depressiviteit. Ook komen er minder hart- en vaatziekten voor. Groen kan een bijdrage leveren om de geluidsoverlast van aanwezig verkeer of industrie als minder hinderlijk te ervaren. Kinderen die opgroeien met groen in hun directe omgeving hebben minder overgewicht. Groen leidt tot een beter sociaal klimaat en informele ontmoetingen. Mede-buurtbewoners voelen zich meer verbonden en zijn minder eenzaam.

Onderhoud en watergift
Voor al bovenstaande voordelen van groen in de wijk geldt dat dit goed onderhouden groen betreft. Uitval van bomen (bijvoorbeeld door te weinig water of ziekte) en verwaarlozing van groen kan zelfs leiden tot hogere misdaadcijfers in de omgeving. Onderhoud van het buurtgroen is daarom essentieel.

*Bron: VHG – De Levende Openbare Ruimte

Meer informatie over watervoorziening van het groen in uw stad? Neem contact met ons op.

Deze berichten vind je misschien ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *